THIẾT BỊ

Menu
THIẾT BỊ

Cho thuê máy giúp thở tại nhà

Thuê máy thở tại cấp cứu 115
Giá 1 triệu đồng/ngày

Cho thuê máy Monitor theo dõi bệnh tại nhà

Thuê máy Monitor tại cấp cứu 115
Giá 500.000 VNĐ/ngày

Cho thuê bơm tiêm điện tại nhà

Thuê bơm tiêm điện tại cấp cứu 115
Giá 500.000 VNĐ/ngày

Cho thuê máy hút dịch tại nhà

Thuê máy hút dịch tại cấp cứu 115 Sài Gòn
Giá 200.000 VNĐ/ngày

Cho thuê Oxy y tế tại nhà

Thuê Oxy y tế tại cấp cứu 115 Sài Gòn
Giá 300.000 VNĐ/ bình
1
icon_zalod
Xem báo giá xe cứu thương
icon_zalod